5 spraw, których lepiej nie ukrywać podczas rozwodu

0

Rozwód jest trudnym doświadczeniem dla obojga małżonków, niezależnie od tego czy są w separacji, czy pozew został złożony z winy małżonka, czy bez orzeczenia o winie. Są sprawy, których lepiej nie ukrywać podczas rozwodu, gdyż mogą mieć wpływ na końcowe orzeczenie o ewentualnej winie bądź kontakty z dziećmi, jeśli zostaną przedstawione wiarygodne dowody, np. odnośnie nałogu partnera bądź przemocy w rodzinie.

Majątek przy wspólnocie majątkowej zawsze jest wspólny – ukrywanie i trwonienie majątku

Ukrywanie majątku, w postaci aktywów na kontach fundacji offshorowych czy innych kontach, do których nie ma dostępu małżonek, nie jest dobrym pomysłem w sytuacji wspólnoty majątkowej. W czasie rozwodu majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa zostaje podzielony na pół, o czym przypomina adwokat od rozwodów.

Jeśli nie chce się by małżonek partycypował w ostatnich znaczących wpływach, jeśli nie zrobiło się tego wcześniej, również w trakcie trwania małżeństwa można złożyć wniosek o rozdzielność majątkową. Inną kwestią jest to, że małżonek musi się na to zgodzić.

Oczywiście może nastąpić sytuacja, że całkowity rozkład pożycia następuje właśnie z powodu kwestii finansowych, np. popadnięcia jednego z małżonków w długi, o których drugi nie miał pojęcia, bądź roztrwonienie części majątku wspólnego np. podczas czasu pracy za granicą, podczas gdy drugie z małżonków nie otrzymywało należnego wsparcia i musiał prosić o pomoc, by utrzymać siebie i dzieci. Skuteczny adwokat na pewno wykorzysta ten argument przy sprawie rozwodowej, co może doprowadzić do nierównego podziału majątku małżonków na rzecz pokrzywdzonego.

Nowy związek – nie warto go ukrywać

Jeśli dochodzi do rozwodu, a pozew wniesiony jest z winy małżonka, to nie warto ukrywać nowego związku. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w trakcie trwania małżeństwa doszło do faktycznego rozkładu pożycia na wszystkich płaszczyznach zarówno fizycznej, emocjonalnej, jak i ekonomicznej. Jeśli małżonkowie nadal dzielą np. jedno mieszkanie, to formalnie nie doszło do pełnego rozpadu związku.

Jeśli drugi małżonek udowodni więc zdradę w trakcie trwania małżeństwa, sąd może orzec rozpad z winy obydwu stron, jeśli druga osoba również dopuściła się cudzołóstwa. Również w przypadku pozwanego ukrywanie związku nie ma sensu ze względu na to, że małżonek może wynająć biuro detektywistyczne i mimo, że naruszone zostają dobra osobiste taki materiał dowodowy może zostać wykorzystany w sądzie.

Adwokat od spraw rozwodowych, do którego się zgłosisz musi mieć wszystkie informacje na twój temat, gdyż wypłynięcie tego rodzaju informacji uniemożliwia skuteczne zakończenie sprawy.

Ciąża z innym partnerem – nie ukrywaj tego przed sądem

W przypadku kobiet, wiele z nich zastanawia się, czy powinny przyznawać się do ciąży z innym partnerem. Nie koniecznie może być to przyczyna do orzeczenia winy żony, co do rozpadu małżeństwa, o czym przypomina prawnik rozwodowy.

Jeśli rozkład pożycia nastąpił wcześniej nie ma to wpływu na sprawę i orzeczenie o winie, jednak ma to wpływ na uznanie ojcostwa. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie sprawy rozwodowej, jeszcze w trakcie jej trwania warto wnieść o zaprzeczenie ojcostwa.

Wtedy sprawa rozwodowa zostanie zawieszona do czasu orzeczenia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Jeśli się tego nie zrobi i tak będzie to konieczne, jeśli były mąż będzie chciał uniknąć płacenia alimentów na nie swoje dziecko.

Zależeć na tym będzie raczej również matce dziecka i jej nowemu partnerowi. Z kolei w sytuacji, gdy ciąża została ukryta, a nie doszło do całkowitego rozkładu małżeństwa może to być wykorzystane przez męża jako argument o winie żony.

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa w tym przypadku również będzie konieczna, gdyż istnieje zawsze domniemanie ojcostwa małżonka. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy została orzeczona separacja i dziecko urodzi się po upływie 300 dni od jej orzeczenia. Wtedy złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest konieczne.

Przemoc w rodzinie

Często kobiety są zastraszane przez swoich mężów i nawet jeśli wystąpią o rozwód, to bez orzekania o winie. Oczywiście bywają również przypadki znęcania się psychicznego lub fizycznego przez żony. Żadne z poszkodowanych małżonków nie powinno takiej sytuacji ukrywać w sądzie, gdyż tylko sobie szkodzi.

Również zaprzeczanie, co do przemocy w rodzinie przez osobę będącą agresorem jest bezzasadne. W sprawach przemocy w rodzinie bezwzględnie trzeba udać się do adwokata. Rozwody, w takiej sytuacji są bardzo trudnym emocjonalnie przeżyciem, jednak zgromadzenie materiału dowodowego pozwoli na orzeczenie o winie agresywnego małżonka.

Nie warto ukrywać również nałogów 

Ukrywanie nałogów nie jest najlepszą strategią w czasie sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie i podziale majątku. W sytuacji, gdy część wspólnego majątku została roztrwoniony na hazard, sąd przychyli się do nierównego podziału majątku mimo wspólnoty majątkowej.

Adwokat od spraw rozwodowych z pewnością zgromadzi wspólnie z drugą stroną solidny materiał dowodowy. To samo tyczy się nałogu alkoholowego czy narkotykowego, który łatwo można udowodnić.

Jak widać są sprawy, których nie warto ukrywać w sądzie podczas rozprawy rozwodowej, gdyż i tak wyjdą na światło dzienne. Warto we wszystkich kwestiach radzić się skutecznego adwokata.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here